Reanimatiecursussen voor
beginners en gevorderden.

Cursussen voor zowel particulieren als bedrijven.

Waarom een reanimatiecursus?

In Nederland worden er elke week gemiddeld 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Dit kan bijvoorbeeld tijdens het sporten, op uw werk, thuis en op straat gebeuren. In het onderstaande filmpje komt duidelijk naar voren dat het iedereen en op ieder moment kan gebeuren. Op dit moment overleeft slechts 10 tot 20% van de slachtoffers een hartstilstand. Door middel van de reanimatiecursussen wil Stichting Reanimatie en AED bijdragen aan de verhoging aan dit percentage! Hulp kunnen bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is namelijk cruciaal en kan een leven redden. Daarom is het belangrijk dat u goed voorbereid bent op een dergelijke situatie en door de reanimatiecursus weet hoe u moet handelen.

Tegenwoordig is een AED (Automatische Externe Defibrillator) een belangrijk hulpmiddel tijdens een reanimatie. Een AED begeleid iemand door het proces van de reanimatie en geeft indien nodig elektrische schokken om het hartritme weer op gang proberen te krijgen. AED’s kunt u tegenwoordig op veel locaties vinden, bijvoorbeeld een station, theater, school en winkelcentrum. Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken. Hoewel een korte training helpt om in noodgevallen snel en doeltreffender te handelen.

Reanimatiepartner van de Hartstichting

Als Reanimatiepartner van de Hartstichting handelt Stichting Reanimatie en AED tijdens haar reanimatiecursussen volgens de voorwaarden die worden uitgezet door de Hartstichting. Dit betekent dat Stichting Reanimatie en AED geen winstoogmerk mag hebben, de theorie van de cursussen gebaseerd is op de richtlijnen van de Hartstichting, studiemateriaal van de Hartstichting gebruikt wordt en de docent voldoende (bij)scholing moet hebben.

Cursusaanbod

Stichting Reanimatie en AED biedt twee type cursussen aan, namelijk de basis reanimatiecursus en de jaarlijkse herhaling van de reanimatiecursus.

Tijdens een basisreanimatiecursus wordt er een uitleg van de theorie gegeven. Hierbij wordt niet alleen de theorie van het reanimeren en het gebruik van de AED behandelt maar ook verschillende situaties waarin er gereanimeerd moet worden. Na de theorie wordt door de cursisten in de praktijk geoefend op een pop. Vervolgens wordt er nogmaals in de praktijk geoefend maar ditmaal met een AED. Tijdens de cursus is er nog ruimte voor vragen.

Tijdens een herhaling van de reanimatiecursus wordt uw geheugen weer even opgefrist en worden eventuele nieuwe methodes en veranderingen in de theorie met u doorgenomen. Ook bij de herhalingscursus wordt er in de praktijk geoefend met behulp van een pop en de AED. De herhalingscursus kan alleen gevolgd worden door mensen die al in het bezit van een basiscursus certificaat.